top of page

Support group

Public·264 members

Hei päikesed! Uus video üleval youtube'is - kindlasti mine kuula. Räägin enda teekonnast enesekindluseni, kuidas seda saavutada ning minu soovitused Sulle! Olge armsad https://youtu.be/87XQ1DPq3n0

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page